Termeni si conditii

1. Întregul software este oferit de BackitUp For You SRL “aşa cum este”, fără garanţii de nici un fel, iar BackitUp For You SRL nu va fi făcută responsabilă pentru nici un fel de daună, de orice fel, survenită în urma utilizării. “Compania” denunţă orice pretenţie de garanţie, expresă sau implicită, orice garanţie implicită de vandabilitate sau adaptare la un scop particular.

2. BackitUp For You SRL vă oferă o licenţă non-exclusivă, ne-transferabilă, limitată la folosirea software-ului în formă binară, oferit de BackitUp For You SRL şi pentru uz personal. Redistribuirea programelor deţinute de BackitUp For You SRL, fără acordul explicit al BackitUp For You SRL, e interzisă.

3. Întregul conţinut al acestui site, inclusiv text, grafică, logo-uri, pictograme, imagini şi software este proprietatea BackitUp For You SRL sau a furnizorilor săi de conţinut şi e protejat de legile internaţionale ale dreptului de autor. Întregul program folosit în acest site este proprietatea BackitUp For You SRL sau a furnizorilor săi de conţinut şi e protejat de legile internaţionale ale dreptului de autor. Orice încercare de reverse engineering, dezasamblare sau decompilare, cu excepţia când e permisă explicit, e interzisă.

4. BackitUp For You SRL poate trimite note către dvs., prin email sau poştă obişnuită. BackitUp For You SRL de asemenea poate trimite notificări ale schimbărilor de termeni sau în legătură cu alte subiecte prin afişarea notelor sau legăturilor către note în cadrul serviciilor generale oferite de BackitUp For You SRL.

5. BackitUp For You SRL nu monitorizeaza comunicaţiile dvs. online, totusi îşi rezervă dreptul de a şterge orice conţinut despre care am devenit conştienţi că e dăunător sau ofensiv publicului general. Terminarea sau suspendarea contului dvs. poate fi o consecinţă a încălcării acestei reguli.

6. Integritatea acestui sistem se bazează pe utilizarea email ca sistem de transmitere a mesajelor. Utilizarea sistemului de email, direct sau indirect, ca instrument de spam este interzisă.

7. BackitUp For You SRL îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau opri, oricând sau din când în cînd, temporar sau definitiv, serviciile sale (sau parte a lor), cu sau fără preaviz.

8. Serviciile BackitUp For You SRL nu vor fi folosite pentru nici o activitate ilegală, inclusiv încercări de a compromite securitatea oricărui cont de reţea. Dacă BackitUp For You SRL ia cunoştinţă de astfel de activităţi, va lua măsurile legale corespunzătoare.

9. BackitUp For You SRL, nu va fi trasă la răspundere pentru orice pagubă indirectă, specială, incidentală sau consecventă (inclusiv pagube de pierdere a profitului, pierdere a datelor sau asemănătoare), indiferent că paguba se datorează ruperii contractului, neglijenţei, erorii de produs sau altei cauze, chiar dacă BackitUp For You SRL, sau reprezentanţii săi au fost avertizaţi de posibilitatea unei astfel de pagube şi chiar dacă un remediu propus a eşuat în a-şi atinge scopul.

10. Utilizatorii sunt singurii care cunosc cheia lor de criptare. Ei au responsabilitatea individuală de a se asigura că cheile de criptare sunt păstrate în un loc sigur. BackitUp For You SRL nu poate fi ţinută responsabilă pentru nici un fel de pagube (inclusiv pagube rezultate în urma imposibilităţii de refacere a informaţiei sau dezvăluirea de informaţii confidenţiale) rezultate din pierderea / coruperea / compromiterea acestei chei.

11. In cazul incalcari termenilor si conditiilor, BackitUp isi reserva dreptul de a suspenda si sterge contul afectat.